SAM-8600

Attribute:

SKU : SAM-8600

Agile PLL, Mudulator, 115dB, 19" Rack (E2-U69)

Share

Share

  • Modulator แบบปรับช่องความถี่ได้
  • สามารถปรับย่านความถี่ได้ตั้งแต่ E2-U69
  • สามารถเรียงช่องติดกันได้ด้วยเทคโนโลยี SAW Filter-Single Side Band
  • มีวงจรป้องกันการรบกวน เพิ่มประสิทธิภาพในความเที่ยงตรง และความแน่นอนในช่อง RF
  • Output level > 115 dBmV
  • Audio Input Level -10 ~ 10 dBm
Powered by MakeWebEasy.com