Sun Outage

Last updated: Nov 6, 2020  |  565 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

Sun Outage

ปรากฎการณ์ Sun Outage

    ปรากฎกาณ์ Sun Outage คือปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แนวของจานรับสัญญาณดาวเทียมและดวงอาทิตย์

เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้ท่านไม่สามารถรับชมช่องรายการได้ชั่วขณะ ภาพหรือเสียงติดๆดับๆ ไม่ชัดเจน

เมื่อโลก ดาวเทียม และดวงอาทิตย์โคจรออกจากแนวเส้นตรงเดียวกัน ท่านจะสามารถกลับมารับชมทีวีได้ปกติ

    โดยปรากฎการณ์นี้ จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลา 13.30-15.30 น. 

ใช้เวลาเกิดปรากฎการณ์นี้ประมาณ 15-30 นาทีของในแต่ละวัน ซึ่งจะมีผลทำให้เครื่องรับสัญญาณของท่านไม่

สามารถรับสัญญาณได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

Powered by MakeWebEasy.com