ซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลด

SOFTWARE DOWNLOAD

ชื่อลิ้งค์ดาวน์โหลดรายละเอียด
CKU_N964-999-ZIM4VIP_PLUSสำหรับรุ่น Zimple Box4 VIP Plus , SW CKU (OTA 4040V30000)
CKU_N965-999-ZIM3Nano-PLUSสำหรับรุ่น Zimple Box3 Nano Plus , SW CKU (OTA 4040V30000)
HD1.1 C-Bandสำหรับรุ่น HD1.1 C-band Only (OTA 4040V30000)
HD1.1 KU-Bandสำหรับรุ่น HD1.1 KU Only
HD1.2 CKUสำหรับรุ่น HD1.2 C-Band และ KU-Band (OTA 4040V30000)
สำหรับ HD1.2 และ HD1.2 MAC
HD2.1 C-Bandสำหรับรุ่น HD2.1 C-band Only (OTA 4040V30000)
AEC HD สำหรับรุ่น AECHD, AECHD+ (OTA 4040V30000)
Software แก้ตาแดง AEC-HDสำหรับแก้อาการ on ค้าง ในเครื่อง AEC-HD
SW HD100 OTA INFOSAT สำหรับอัพเกรด เครื่อง HD100 OTA อินโฟแซท 1.2 CKU
AEC-TV สำหรับรุ่น AEC-TV เท่านั้น 
AEC-TV PLATFORM LAO สำหรับรุ่น AEC-TV PLATFORM LAO 
AEC-Gold สำหรับรุ่น AEC GOLD , AEC HD , AECHD+ (OTA 4040V30000) 
HD12KUver63สำหรับรุ่น 
STC-8998+ Ver Analog CATV  ความถี่ OTA C-Band , Ku-Band , LNB EZ1 , LNB EZK1
Zimple Box3 Premium สำหรับรุ่น Zimple Box3 Premium
HD-e168 

สำหรับอัพเกรด เครื่อง HD-e168 (และแก้อาการตาแดง)

ความถี่ใหม่ 3920 H 30000

 PROGRAM DOWNLOAD

ชื่อลิ้งค์ดาวน์โหลดรายละเอียด
Erom_Upgradeโปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น HD1.2 และ HD1.2MAC 
Erom_Upgrade2โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น Zimplebox 4 HD, HD1.1, HD2.1
Up 4.0 for zimpleโปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น Zimplebox
ERom Upgrade AEC-HD 
โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น AEC-HD
 ERom Upgrade AEC-TV  โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น AEC-TV  
HD-e168 โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น HD-e168
Powered by MakeWebEasy.com