ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด

BN-SW DOWNLOAD-01

 SOFTWARE DOWNLOAD

ชื่อ ลิ้งค์ดาวน์โหลด รายละเอียด
250KEYN964-C-Band-PID4444 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box4 VIP Plus , SW for Flash 8M – Tuner RDA 5815 Only , (250 KEY BISS)
250KEYN965-C-Band-PID4444 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box3 Nano Plus , SW for Flasg 8M – Tuner RDA 5815 Only , (250 KEY BISS)
HW105-N923-C-999-VER1 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box4 VIP , SW for 4M – Tuner RDA 5812 Only , (250 KEY BISS)
HW105-N925-C-999-VER1 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box5 Nano X BISS , SW for 4M – Tuner RDA 5812 Only , (250 KEY BISS)
HD1.1 C-Band download_package สำหรับรุ่น HD1.1 Only
Zimple Box 4 HD download_package สำหรับรุ่น Zimple Box 4 HD Only

 PROGRAM DOWNLOAD

ชื่อ ลิ้งค์ดาวน์โหลด รายละเอียด
Erom_Upgrade download_package โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น ตระกูล HD
Up 4.0 for zimple download_package โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น Zimplebox

Leave a Reply