ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด

BN-SW DOWNLOAD-01

 SOFTWARE DOWNLOAD

ชื่อ ลิ้งค์ดาวน์โหลด รายละเอียด
CKU_N964-999-ZIM4VIP_PLUS download_package สำหรับรุ่น Zimple Box4 VIP Plus , SW CKU
CKU_N965-999-ZIM3Nano-PLUS download_package สำหรับรุ่น Zimple Box3 Nano Plus , SW CKU
250KEYN964-C-Band-PID4444 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box4 VIP Plus , SW for Flash 8M – Tuner RDA 5815 Only , (250 KEY BISS)
250KEYN965-C-Band-PID4444 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box3 Nano Plus , SW for Flasg 8M – Tuner RDA 5815 Only , (250 KEY BISS)
HW105-N923-C-999-VER1 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box4 VIP , SW for 4M – Tuner RDA 5812 Only , (250 KEY BISS)
HW105-N935-C-999-VER1 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box5 Nano X BISS , SW for 4M – Tuner RDA 5812 Only , (250 KEY BISS)
HD1.1 C-Band download_package สำหรับรุ่น HD1.1 C-band Only
HD1.1 KU-Band download_package สำหรับรุ่น HD1.1 KU Only
HD1.2 CKU New_icons_43 download_package สำหรับรุ่น HD1.2 C-Band และ KU-Band
HD2.1 C-Band download_package สำหรับรุ่น HD2.1 C-band Only
Zimple Box 4 HD New_icons_43 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box 4 HD Only
Zimple Box Premium+ New_icons_43 download_package สำหรับรุ่น Zimple Box 3,4 Premium+

 PROGRAM DOWNLOAD

ชื่อ ลิ้งค์ดาวน์โหลด รายละเอียด
Erom_Upgrade download_package โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น ตระกูล HD New_icons_43
Up 4.0 for zimple download_package โปรแกรมอัพเกรดสำหรับเครื่องรุ่น Zimplebox

Leave a Reply